Retningslinjer og veiledere

Her er det lenker til overordnede strategier, stortingsmeldinger, opptrappingsplaner, retningslinjer, veiledere og annet materiell som omfatter helsemyndighetenes anbefalinger for psykisk helse- og rustjenestene for voksne i kommunene. Listen er ikke fullstendig. Tips oss gjerne, hvis det er noe du savner.

VIKTIGE HJELPEMIDLER: Strategier, veiledere, retningslinjer og lovverk legger viktige føringer for hvordan det skal jobbes i landets psykiske helse- og rustjenester.

VIKTIGE HJELPEMIDLER: Strateg...

Stortingsmeldinger

Melding til Stortinget brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til vedtak. Meldingene, og behandlingen av dem i Stortinget, danner ofte grunnlaget for en senere proposisjon (Kilde: Stortinget.no).

Nasjonale strategier, handlingsplaner og innsatser

Opptrappingsplaner

Pakkeforløp

Et pakkeforløp er et normerende pasientforløp som beskriver organisering av utredning, behandling og oppfølging, kommunikasjon med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp bygger på nasjonale faglige retningslinjer der det finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus (Kilde: Helsedirektoratet.no)

Faglige retningslinjer

Veiledere og faglige råd

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi ulike former for nasjonale veiledere. Vanligvis involveres eksterne bidragsytere. Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. (Kilde: Helsedirektoratet.no)

Tjenester

Målgrupper


Prioriteringsveiledere


Alle veiledere og retningslinjer fra Helsedirektoratet kan du finne her.

Rapporter

Internasjonalt

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen