Retningslinjer og veiledere

Her er det lenker til overordnede strategier, stortingsmeldinger, opptrappingsplaner, retningslinjer, veiledere og annet materiell som omfatter helsemyndighetenes anbefalinger for psykisk helse- og rustjenestene for voksne i kommunene. Listen er ikke fullstendig. Tips oss gjerne, hvis det er noe du savner.

VIKTIGE HJELPEMIDLER: Strategier, veiledere, retningslinjer og lovverk legger viktige føringer for hvordan det skal jobbes i landets psykiske helse- og rustjenester.

VIKTIGE HJELPEMIDLER: Strateg...

Hvis du leter etter et spesifikt dokument, eller dokumenter knyttet til ett spesielt tema, kan du søke her: Kudos - Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor (dfo.no)

Stortingsmeldinger

Melding til Stortinget brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til vedtak. Meldingene, og behandlingen av dem i Stortinget, danner ofte grunnlaget for en senere proposisjon (Kilde: Stortinget.no).

Nasjonale strategier, handlingsplaner og innsatser

 

Opptrappingsplaner

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

I oktober 2022 endret pakkeforløpene for psykisk helse og rus navn, og ble til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus.

Et nasjonalt pasientforløp er normerende og skal styrke samhandling, gi bedre kvalitet og brukerinnflytelse, tilpasse hjelpen bedre til brukergruppenes behov og forenkle forløpsarbeid i helsetjenesten (Kilde: Helsedirektoratet).

Faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer blir gitt på områder med behov for nasjonal normering. Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige retningslinjer. Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (Kilde: Helsedirektoratet.no)

Veiledere og faglige råd

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi ulike former for nasjonale veiledere. Vanligvis involveres eksterne bidragsytere. Utredningen tar utgangspunkt i det metodiske rammeverket Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. (Kilde: Helsedirektoratet.no)

Tjenester


Målgrupper


Prioriteringsveiledere


Alle veiledere og retningslinjer fra Helsedirektoratet kan du finne her. Beskrivelse av Helsedirektoratets normerende produkter finner du her.

Rapporter

Internasjonalt

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen