Konkrete grep kan gi små og store kommuner mer likeverdige tjenester innen psykisk helse- og rus

Konkrete grep kan gi små og store kommuner mer likeverdige tjenester innen psykisk helse- og rus

Publisert: 15. september 2022.   Endret: 09. april 2024

Hvilken type hjelp du får for plager med psykisk helse og rus avhenger av hvor du bor. Små kommuner har langt flere utfordringer på psykisk helse- og rusfeltet enn store.

litenkommune

DE FLESTE KOMMUNER I NORGE ER SMÅ: Norge har 356 kommuner, og halvparten av disse har mindre enn 5000 innbyggere. Det varierer sterkt hvilke tjenestetilbud små og store kommuner har innen psykisk helse og rus. Men det går an å ta grep for å få mer likeverdige tjenester.

DE FLESTE KOMMUNER I NORGE ER...
Aktuelt
  • Det er 356 kommuner i Norge. Halvparten av disse har mindre enn 5000 innbyggere, og mer enn 120 kommuner har under 3000 innbyggere. (SSB, 2022).
  • Kommuner med under 5000 innbyggere har gjennomgående utfordringer med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor ulike ansvarsområder (Riksrevisjonen, 2021, Ose & Kaspersen, 2021)
  • Psykiske helsetjenester er et av områdene som små kommuner sliter mest med. (Brandtzæg, B. A., Lunder, T. E., Aastvedt, A., Thorstensen, A., Groven, S., & Møller, G. (2019). Utredning om små kommuner. Telemarksforsking. TF-rapport, (473).)
Setter søkelys på likeverdige tjenester i små og store kommuner
  • NAPHA, KORUS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag har for tiden et samarbeid om å belyse problemstillinger knyttet til tjenester i små kommuner.

Mer om

organisering.av.tjenester trøndelag rusproblem.og.psykisk.lidelse god.hjelp.i.et.brukerperspektiv barn.og.unge folkehelse psykologer.i.kommunene dokumentasjon.og.evaluering kompetanse samhandling interkommunalt.samarbeid likeverdige.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen