Elin Sivertsen

Elin Sivertsen

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: elin.sivertsen@samforsk.no
Telefon: 948 33 615

Jeg er utdannet sykepleier med spesialisering og master i psykisk helsearbeid samt veilederutdanning fra Nord Universitet, har i tillegg grunnfag i psykologi fra UiO og kognitiv terapi ved NFKT. Av arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid har jeg i hovedsak jobbet i kommunehelsetjenesten, både som fagansvarlig ved botiltak og KØHD for mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer, og jobber nå som teamleder for Rask psykisk helsehjelp Namsos samt med fagutvikling. Jeg har jobbet/jobber både klinisk som terapeut/kursinstruktør og med tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring. Jeg er opptatt av samhandling, brukerinvolvering, likeverd og systemkunnskap, især knyttet til småkommune perspektivet. Jeg har også publisert en forskningsartikkel om interkommunalt samarbeid.

I NAPHA jobber jeg i hovedsak knyttet til prosjektet Samhandling, hvor utvikling av helsefellesskap er i fokus. Jeg medvirker i tillegg i arbeidsprosesser knyttet til NAPHAS rolle i Rask psykisk helsehjelp.