Elin Sivertsen

Elin Sivertsen

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: elin.sivertsen@samforsk.no
Telefon: 480 99 848

Jeg er utdannet sykepleier med spesialisering og master i psykisk helsearbeid, og har i tillegg grunnfag i psykologi, videreutdanning i veiledning samt kognitiv terapi. Jeg har i flere år arbeidet i kommunal psykisk helse- og rustjeneste både klinisk, og med tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring, eksempelvis fagansvar ved botiltak og kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplass, prosjektleder for implementering av Rask psykisk helsehjelp, utvikling av FACT-team og ulike typer kurs og gruppetilbud.

Jeg har et bredt interessefelt, blant annet folkehelse og forebygging, samhandling, samskaping, brukermedvirkning og innbyggerinvolvering. Jeg er opptatt av premissene for utøvelsen av psykisk helsearbeid på tjeneste- og systemnivå, spesielt i forhold til småkommune-perspektivet. Jeg har også publisert en forskningsartikkel om interkommunalt samarbeid. I tillegg til deltidsstilling i NAPHA, jobber jeg som universitetslektor ved Nord Universitet.

I NAPHA jobber jeg primært med samhandling, men også med folkehelse, småkommuneperspektivet og har bidratt i arbeidsprosesser tilknyttet Rask psykisk helsehjelp.