- Et nybrottsarbeid for bruker og pårørendemedvirkning

- Et nybrottsarbeid for bruker og pårørendemedvirkning

Kommentar / Publisert: 21. juni 2024.   Endret: 21. juni 2024

Elin Sivertsen forteller om et spennende og meningsfullt arbeid. Hun har deltatt i prosjektgruppen som har arbeidet med nasjonale faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning, som nå er ute på høring.

Elin Sivertsen, faglig rådgiver i NAPHA

KOMMENTAR: Elin Sivertsen, faglig rådgiver i NAPHA, var tidligere ansatt i Namsos kommune og hun har vært med i prosjektgruppen for Helsedirektoratets nasjonale råd om brukermedvirkning (FOTO: Mogen/NTNU Samfunnsforsking AS). 

KOMMENTAR: Elin Sivertsen, fa...
I prosjektgruppen

Elin Sivertsen, faglig rådgiver i NAPHA. Hun har deltatt i prosjektgruppa i Helsedirektoratet fra start, for å utarbeide nasjonale råd for bruker og pårørendemedvirkning innen psykisk helse og rus. Sivertsen jobbet da i Namsos kommune, og representerte et kommunalt perspektiv inn i arbeidet sammen med bruker- og pårørenderepresentanter, erfaringskonsulenter, representanter fra spesialisthelsetjenesten og fagpersoner fra ulike profesjoner og fagfelt samt interne bidragsytere. 

Mer om

kommentar brukermedvirkning.når.tjenester.utformes brukermedvirkning pårørende veiledere.og.retningslinjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen