Det å få et ansikt på folk gjør det lettere å ta kontakt, på tvers av tjenester og tilbud

Det å få et ansikt på folk gjør det lettere å ta kontakt, på tvers av tjenester og tilbud

Praksiseksempel / Publisert: 02. juni 2023.   Endret: 03. januar 2024

– Vi skal drikke kaffe sammen, og bli enda bedre kjent. Det konkluderer Nina Rossing, brukerrepresentant for RIO og leder av brukerstyrte «Kafé X» i Tromsø, og Beate Hellwig, tidligere enhetsleder og nå fagrådgiver i akuttseksjonen psykisk helse og rus ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), etter samlingen «Bedre i lag» i mai. 

Bedre i lag_gruppefremføring

Rossing og Hellwig forteller at de på bakgrunn av kjennskapet de har opprettet på samlinga «Bedre i lag» har avtalt å «bruke hverandre» til beste for bruker. Nina Rossing har tilbud om faglige råd fra Hellwig ved akuttseksjonen, om brukere av kafeen skulle ha behov for det, mens Hellwig ser det populære treffstedet Kafe X som et viktig oppfølgingstilbud for mange, etter behandling i hennes seksjon. F.v.: Nina Rossing (RIO), Jan Erik Brovoll (Balsfjord kommune) Beate Hellwig (UNN) og Ann Oddlaug Pedersen (Balsfjord kommune). 

Rossing og Hellwig forteller ...
Bedre i lag i Troms og Ofoten 22.-25. mai 2023 

 

  • Arbeidsgruppe: Statsforvalter, NAPHA, RIO, Mental Helse og lokale representanter fra UNN og kommunale tjenester 
  • Mål: God lokal samhandling om tilbud til personer med psykisk helse og rusutfordringer
  • Deltakere: Ledere og utvalgte ansatte i lokale kommunale psykisk helse og rustjenester, UNN og NAV, fastleger og brukerorganisasjoner. Totalt ca 180 deltakere
  • Fysiske dagssamlinger i Harstad, Finnsnes, Tromsø og Sørreisa. 
  • Arrangør: Statsforvalter i Troms og Finnmark 
  • Innhold: Faginnlegg om brukerperspektiv, forskning, og praksiserfaringer med samhandling
  • Arbeidsform: Innlegg og prosessarbeid i grupper som leverer konkret handlingsplan knyttet til egendefinerte, lokale mål for samhandlingen  
Nina Rossing, brukerrepresentant fra RIO (Foto: privat)
Beate Hellwig, fagrådgiver i akuttseksjonen psykisk helse og rus ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (Foto: Gretha Evensen)
Ann Oddlaug Pedersen, leder av avdeling rus- og psykisk helse i Balsfjord kommune (Foto: Gretha Evensen/NAPHA)
Jan Erik Brovoll, Psykiatrisk sykepleier i Balsfjord kommune (Foto: Gretha Evensen/NAPHA)
Joakim Bangsund, brukerorganisasjonen MARBORG. (Foto: Elin Sivertsen/NAPHA)
Maichen Jensen, enhetsleder ved Bo- og oppfølgingsenheten i Målselv kommune (Foto: privat)
Rune Winther, kommunepsykolog ved et lavterskel familietilbud i Målselv kommune (Foto: Elin Sivertsen/NAPHA)

Mer om

praksiseksempler samhandling bedre.i.lag kommunehelsetjenesten spesialisthelsetjenesten bruker.og.pårørendeorganisasjoner troms tromsø

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen