NAPHA har tatt pulsen på brukermedvirkning i helsefellesskapene

NAPHA har tatt pulsen på brukermedvirkning i helsefellesskapene

Nyhet / Publisert: 29. september 2022.   Endret: 13. oktober 2022

Brukerens stemme skal bli hørt i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Så hvordan står det til med brukerinvolveringa i helsefellesskapene?

Mennesker rundt samme bord

SVARENE VISTE VARIASJON på hvor mye brukerrepresentantene i helsefellesskapene var involvert på de ulike nivåene, men de fleste var ordinære medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

SVARENE VISTE VARIASJON p&ari...
Helsefellesskapene

Hovedformålet med helsefellesskapene er å skape en samhandlingsarena mellom sykehus og kommuner rundt de mest sårbare pasientgruppene, for å sikre et helhetlig og koordinert behandlingsforløp. I Helsefellesskapene skal det i tillegg delta fastlege og pasient/bruker- representanter. Det er lagt føringer for et tredelt organisert nivå, hvor pasient og brukerstemmen, samt fastlegene deltar på tre nivå: partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg.

Hvorvidt disse to gruppene har rett på reell medvirkning i helsefellesskapene, har vært uklart. KS og Legeforeningen har laget en veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap. Denne gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering i den pågående etableringen i opptaksområdene i helsefellesskapene.

Mer om

brukermedvirkning brukermedvirkning.når.tjenester.utformes helsefelleskap nasjonal.helse-.og.sykehusplan samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen