Solveig H. H. Kjus

Solveig H. H. Kjus

Medforsker i NAPHA
NAPHA
Epost: solveig.kjus@samforsk.no
Telefon: 90194993

Jeg jobber 20% som medforsker i forskningsprosjektet ReCoN; “How Can We Reduce the Use of Compulsion of People With Severe Mental Illness? A Cross-Sectoral, Multi-Methods Study”. Prosjektet vil undersøke potensial for å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern og teste ut om en intervensjon på kommunalt nivå kan fremme slik reduksjon. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskingsråds HELSEVEL program, og ledes av avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus i samarbeid med NAPHA og Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo. Prosjektperioden er september 2018 - september2022.

Med meg inn i prosjektet har jeg egenerfaring med å leve med alvorlig psykisk lidelse og jeg har også opplevd tvang. 

I tillegg til dette har jeg en doktorgrad i romfysikk fra Umeå Universitet i Sverige (2001) og jeg har også deltatt i rådgivningsgruppa til Nina Helen Mjøsund ved FoU avdelingen Veste Viken; "God psykisk helse - fra hva til hvordan". I den forbindelse er jeg medforfatter på to artikler og ett essay om medforskning. Jeg har også tatt etterutdanningen "Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid" ved Universitetet i Sørøst-Norge i 2018.