Behandling som virker for noen, kan være skadelig for andre

Behandling som virker for noen, kan være skadelig for andre

Kronikk / Publisert: 11. mai 2023.   Endret: 12. mai 2023

I behandlingstilbudet BET, som nå er satt i kritisk lys av en vitenskapelig studie, ble jeg stående alene i det vanskelige. Mulighet til å velge behandlingstilbud og bli lyttet til er derfor så viktig.

Kvinne, skjuler hodet i hendene, mørkt, håndflater opp.

LITE RECOVERYORIENTERT: Basal eksponeringsterapi oppleves som skadelig av flere, viser en studie fra Helse Viken. Da er det lite recoveryorientert å presentere det som eneste utvei, mener Solveig Kjus. Kronikkforfatteren har selv opplevd BET som det motsatte av god hjelp (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com) 

LITE RECOVERYORIENTERT: Basal...
Basal Eksponeringsterapi (BET)

Behandlingstilbud utviklet ved Vestre Viken HF av psykologspesialist Didrik Heggdal og kollegaer. 

Tilbys som alternativ til - og supplement - når annen behandling ikke strekker til.

Tilbys pasienter med lange og hyppige innleggelser i psykisk helsevern, lavt psykososialt funksjonsnivå og utstrakt bruk av psykofarmaka. 

Det er publisert en rekke vitenskapelige artikler om BET siden 2011,  blant annet i Tidsskrift for psykologforening. 

 

Grunnholdning - postulater i BET

Disse postulatene ligger til grunn for hvordan behandlerne forholder seg til personer som mottar BET-behandling og hensikten er at personene selv skal ta ansvar for sitt eget liv og gjennom det oppnå bedring (Heggdal et al., 2016): 

  • Vi er alle alene i verden, adskilt fra andre og isolert i oss selv
  • Livet er i bunn og grunn meningsløst og alle forsøk på å skape mening er derfor fånyttes
  • Tanker og følelser er ikke farlige og kan aldri bli farlige
  • Den som baserer sitt liv og sin framtid på håp er et offer
  • Livet er smertefullt, livet har alltid vært smertefullt og kommer alltid til å være smertefullt
  • Ethvert individ skaper selv sitt liv gjennom sine valg og handlinger
  • Veien til et liv som det går an å leve går gjennom oppgivelse av kampen mot smerten
  • Vi skal ikke lindre, men hjelpe personen til å forholde seg til alt som er, slik det er, her og nå»

Mer om

kronikker behandlingstilbud recovery brukermedvirkning brukererfaringer alvorlige.psykiske.helseutfordringer forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen