Å fysisk møte hverandre utgjør en forskjell for samhandlinga

Å fysisk møte hverandre utgjør en forskjell for samhandlinga

Praksiseksempel / Publisert: 28. mai 2023.   Endret: 05. januar 2024

– Vi fastleger, NAV, de kommunale psykisk helse- og rustjenestene og spesialisthelsetjenestene, er alle ofte klar over problemene, men vi kan «gå oss litt vill». Når vi sitter sammen og snakker i lag henger vi oss på mer i samme retning.

Petra Perchat og Silje Søreng

Møtes for å bidra til helhetlige og integrerte tjenester: Å bli bedre kjent på et individuelt plan, for å løfte opp hva vi kan forvente av hverandre, har vært veldig bra. Spesielt nyttig og interessant har vært å møte bruker- og pårørende-representanter. Dette kan bidra å skape mer realistiske forventninger til hverandre, sier fastlege i Harstad kommune, Silje Søreng. F.v. Petra Perchat og Silje Søreng (Foto: Elin Sivertsen/NAPHA) 

Møtes for å bidr...
Bedre i lag i Troms og Finnmark og Ofoten 22.-25. mai 2023

Fysiske dagssamlinger i Harstad, Finnsnes, Tromsø og Sørreisa.

  • Arrangør: Statsforvalter i Troms og Finnmark
  • Arbeidsgruppe: Statsforvalter, NAPHA, RIO, Mental Helse og lokale representanter fra UNN og kommunale tjenester
  • Mål: God lokal samhandling om tilbud til personer med psykisk helse og rusutfordringer
  • Deltakere: Ledere og utvalgte ansatte i lokale kommunale psykisk helse og rustjenester, UNN og NAV, fastleger og brukerorganisasjoner. Totalt ca 180 deltakere
  • Innhold: Faginnlegg om brukerperspektiv, forskning, og praksiserfaringer med samhandling
  • Arbeidsform: Innlegg og prosessarbeid i grupper

Mer om

praksiseksempler samhandling bedre.i.lag kommunehelsetjenesten spesialisthelsetjenesten troms harstad finnsnes tromsø sørreisa finnmark nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen