Uformelle samarbeid preger kommuner i Norge. Behov for endring? 

Uformelle samarbeid preger kommuner i Norge. Behov for endring? 

Nyhet / Publisert: 13. desember 2023.   Endret: 14. mai 2024

NAPHA, KORUS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag spurte landets statsforvaltere om interkommunale samarbeid i fylkene. Svarene kan gi et nyttig oversiktsbilde for retningen videre. 

bro

AKTUELT: Mer formalisert, interkommunalt samarbeid vil kunne heve kvalitet og bredde på kommunale psykisk helse og rus tjenester. (Ill.foto: colourbox.com)  

AKTUELT: Mer formalisert, int...
Ulike typer formelle kommunale samarbeid 
  • Interkommunalt politisk råd 
  • Kommunalt oppgavefellesskap 
  • Oppgavefellesskap 
  • Vertskommunesamarbeid  
  • Interkommunalt selskap 
  • Aksjeselskap eller samvirkeforetak eller forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 

Kilde: Regjeringens veileder for interkommunale samarbeid 

Mer om

psykisk.helsearbeid kunnskapskilder.for.kommunene små.kommuner act-.og.fact-team rask.psykisk.helsehjelp bolig rusproblem.og.psykisk.lidelse nyheter likeverdige.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen