Nytt tidsskrift setter søkelys på samfunnsbetingelser og tjenester som fremmer livskvalitet, deltakelse og medborgerskap

Nytt tidsskrift setter søkelys på samfunnsbetingelser og tjenester som fremmer livskvalitet, deltakelse og medborgerskap

Nyhet / Publisert: 23. mars 2023.   Endret: 17. januar 2024

NTNU og Universitetsforlaget inviterte nylig til seminar for å lansere tidsskriftet Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling (Nordic Journal of Wellbeing and Sustainable Welfare Development).

Jente som står på hodet

NYTT TIDSSKRIFT: Tidsskriftet Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling omtaler hvilken innvirkning lokalsamfunnet, hverdagslivets arenaer og omgivelser og velferdstjenester og andre sosiale og politiske institusjoner, har på utvikling av menneskers livskvalitet og samfunnsdeltakelse. (Foto: Colourbox.com)

NYTT TIDSSKRIFT: Tidsskriftet...
Ottar Ness, ansvarlig redaktør for tidsskriftet (Foto: Kjersti Fikse)
Tidsskriftet Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling

Tidsskriftet søker å publisere manuskripter som demonstrerer teoretisk og/eller metodisk kreativitet og innovasjon, og ønsker å publisere:

  • empirisk forskning
  • konseptuelle og teoretiske bidrag
  • metodeartikler
  • kommentarer
  • korte rapporter som viser til lovende praksiseksempler

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata og artikler blir publisert fortløpende etter godkjenning.

Mer om

tidsskrift bærekraftig.velferdsutvikling bærekraft inkluderende.lokalsamfunn nyheter psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen