Stadig tettere samhandling

Stadig tettere samhandling

Publisert: 08. august 2013

Prosjektet SAMSA er et resultat av en tretrinns modellutvikling som har gått over flere år.

samsa to sykepleiere ferdig
ENDRINGER: Sykepleier Jorunn Selnes og avd.leder Trude Hjelset forteller at SAMSA-prosjektet har endret måten de jobber på.
ENDRINGER: Sykepleier Jorunn ...
«SAMSA» – Kompetanseutveksling mellom sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger

Utvikling av samhandlingsmodeller for å utveksle kompetanse mellom sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger. Et multisenter samhandlingsprosjekt.

Man undersøker hvordan kompetanseheving og fokus på miljøterapi i sykehjem påvirker de ansattes trivsel og kompetanse, samt pasientenes psykiske helsetilstand. Modellen prøves ut ved sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger tilknyttet Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmets Sykehus og Haukeland universitetssykehus. 

Mål:

  • Å skape økt samhandling mellom sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger, samt felles forståelse og kunnskap om fag og praksis
  • Å styrke miljøterapi på sykehjemmene gjennom refleksjon og veiledning
  • Fokus på oppmerksomt nærvær, da dette kan styrke den faglige refleksjonen og kvaliteten i pleien
  • Refleksjon og bruk av kartleggingsskjemaer integreres i sykehjemmenes og de alderspsykiatriske avdelingenes daglige drift 

Bakgrunn:

Samhandlingsprosjektet har sprunget ut fra «Gaustadmodellen». Denne ble utviklet gjennom to forprosjekter som gikk ut fra alderspsykiatrisk poliklinikk ved Gaustad i perioden 2006 til 2011. Sentralt: Opplæring i utredningsverktøy og registreringsskjema, undervisning i alderspsykiatriske tema, miljøterapi og veiledningsgrupper. I de tidligere prosjektene var kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjeneste til sykehjem basalt, mens det siste har fokus på kompetanseutveksling. Man har startet refleksjonsgrupper, med og uten veileder. Utgangspunktet er aktuelle tema og beboere.

Prosjektperiode: 01.01.11 – 30.06.14.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

DIALOG: Engasjerte sykehjemansatte er gull verdt, mener Kepple. Her i samtale med avdelingsleder Trude Hjelset.
BOR PÅ SYKEHJEMMET: Mildrid Julie Bekkadal er en av beboerne som nyter godt av de ansattes nye kompetanse.
I FARTA: Bilen er god å ha når Kari Margrethe Kepple, prosjektleder for SAMSA, jobber i forhold til sykehjemmene.

Mer om

samhandling eldre.og.psykisk.helse reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen