Kicket på pauserommet

Kicket på pauserommet

Publisert: 26. juni 2013

Høsten 2008: Psykiater Rune Mjanger og psykologspesialist Britt Heidi Vågstøl har lunsj sammen med et par andre kolleger. Mens praten går, kommer ideen.

5352315 ide

DEN GODE IDEEN: -Det beste er jo å få hjelp på lavest mulig nivå, sier psykologspesialist Øystein Styve.(www.colourbox.com)

DEN GODE IDEEN: -Det beste er...
Ambulant akuttfunksjon i Hordaland - tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk sykdom

Et samarbeid mellom interkommunal legevakt i Nordhordland og Bjørgvin DPS.

Mål:

  • Å øke kvaliteten på psykiatriske akuttvurderinger
  • Å øke grad av rett tiltak på rett nivå til rett tid
  • Å øke kontinuiteten i behandlingstilbudet, ved at DPS tar større ansvar
  • Å øke kontinuiteten i behandlingstilbudet, ved at DPS tar større ansvar
  • Å bruke DPS som alternativ til akutte innleggelser ved Psykisk helsevern, om mulig.
  • Å sikre at DPS i større grad er førstekontakt i spesialisthelsetjenesten – reell 2.linje, og at sykehusavdelingene fungerer som 3.linjetjeneste.

Geografi:

Region Nordhordland: Består av de sju kommunene Lindås, Meland, Radøy, Masfjorden, Austrheim og Fedje. De spenner over et stort geografisk område og har varierende størrelse. Den minste har 350 innbyggere, den største 15 000 innbyggere.

Bjørgvin DPS, Avdeling Nordhordland: Er en del av Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Holder til i Knarvik (allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppebehandling og ambulant team) og på Manger (døgnbehandling.)

Prosjektperiode: 2009–2014.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

SAMTALE: Britt Heidi Vågstøl sammen med en pasient. (Foto: Anne Kristiansen Rønning)

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen