Vil gi helsearbeidere mer samisk kulturforståelse

Vil gi helsearbeidere mer samisk kulturforståelse

Publisert: 31. mai 2016.   Endret: 31. mai 2016

Doktorgradsstipendiat Sigmund Elgarøy vil se om pasienter får bedre behandling når terapeutene får mer kjennskap til den samiske kulturen.

elgarøy

NY FORSKNING: Bruk av helbredere er et aspekt som psykolog Sigmund Elgarøy skal undersøke i doktorgradsarbeidet sitt. Han skal jobbe klinisk i tillegg og tar sikte på å være ferdig med avhandlingen i 2019. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

NY FORSKNING: Bruk av helbred...
Sigmund Elgarøy
 • Forsker og psykologspesialist i SANKS, er gang med en doktorgrad.
 • Tittel: "Effekter på pasientbehandling av terapeutopplæring i samisk forståelse av sykdom, psykiske fenomener og helbredertradisjoner".
 • Det er et klinisk kompetansehevingsprosjekt som tar for seg poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Men det har overføringsverdi til kommunehelsetjenesten.
 • Prosjektet har to deler: Fagutvikling for terapeutene/behandlerne og forskning på behandlingseffekten av kunnskapshevingen.
SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus
 • Har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
 • Har nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.
 • Har som oppgaver å videreutvikle kliniske tjenester, fremme og drive forskning og utviklingsarbeid, tilby undervisning og veiledning, tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering.

 

Avdelinger:

 • Forsknings- og utvikling (FoU).
 • Nasjonalt team: SANKS ønsker nærhet til sine brukere der de befinner seg og har utekontorer i Tysfjord, Bodø, Snåsa og Oslo.
 • Psykisk helsevern og rus, barn og unge: Består av en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), en familieenhet, ungdomspsykiatrisk poliklinikk og samisk ungdomspsykiatrisk team PUT/ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Psykisk helsevern og rus, voksne: Består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, akutteam, døgnenhet og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Finnmarksklinikken.

 

 

Mer om

forskning minoriteter doktorgradsavhandlinger behandling.i.psykisk.helsearbeid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen