Teamet som endrer mange eldres liv

Teamet som endrer mange eldres liv

Mental Helse-konferansen / Publisert: 16. mars 2017.   Endret: 17. mars 2017

–Det hender vi forteller de de eldre om aktiviteter de ikke ante fantes rett borti nabolaget, sier Bodil Klungerbo, som holdt innlegg på Mental Helse-konferansen 2017 i Oslo i dag.

klungerbo

BESØKER ELDRE: Bodil Klungerbo er fagleder for Infosenteret for seniorer i Trondheim kommune. -Noe av det viktigste når vi kommer inn i hjemmene til folk, er å være ydmyk, sier hun. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

BESØKER ELDRE: Bodil K...
Mental Helse-konferansen 2017
  • Mental Helse har innført en årlig konferanse.
  • Den første i rekken foregikk i Gamle Logen i Oslo 16.03.17
  • Tema: Eldre og psykisk helse – fremtidens eldreomsorg

 Les mer om Mental Helse

 

Forebyggende hjemmebesøk i kommunen
  • Er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen. Det er en del av det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot eldre i kommunen.
  • Er et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det forebyggende helse- og omsorgsarbeidet rettet mot eldre, og bidra til økt mestring i eget liv. Se også rundskriv om forebyggende hjemmebesøk i kommunene (regjeringen.no).
  • Veiledningsmateriellet bygger bl.a. på erfaringene fra det treårige utviklingsprogrammet for forebyggende hjemmebesøk til eldre.

KILDE: helsedirektoratet.no

Mer om

eldre.og.psykisk.helse fysisk.aktivitet nyhet aktivitet.og.fritid kropp.i.psykiskhelsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen