Oppretter recovery-verksteder

Oppretter recovery-verksteder

Publisert: 04. desember 2013.   Endret: 06. februar 2024

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Asker kommune og Erfaringskompetanse samarbeider nå om å bygge opp gode livsarenaer for innbyggere med psykisk helse- og rusproblemer, ut fra behovet til de det gjelder.

Borg, Karlsson. Johnson og Weidemann, HiBu

SPENTE: Marit Borg, Bengt Karlsson, Therese A. Johnson og Ingeborg Weidemann skal bidra til å etablere recovery-verksteder i Asker. (Foto: Anne K. Rønning/NAPHA)

SPENTE: Marit Borg, Bengt Kar...
Recovery-verksteder
 • Pilotprosjekt finansiert av HBV og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
 • Skal foregå i Asker kommune i 2014 og evalueres etter et års drift.
 • Mål: Å utvikle fellesarenaer for lokale samarbeidspraksiser og kunnskapsutvikling innen psykisk helse og rus.
 • Målgrupper: innbyggere med psykisk helse/ rusproblemer, pårørende og praksisfeltet.
 • HBV har administrativt og faglig ansvar, mens Asker kommune og Erfaringskompetanse deltar og bidrar i planprosesser, utvikling, evaluering og rapportering. De er også aktuelle når det gjelder konkrete bidrag på workshops og dialogarenaer.

KILDE: HBV

Recovery
 • Like mye en sosial prosess som en personlig. Levekår og sosiale kontekster spiller en viktig rolle i forhold til å kunne leve et godt og meningsfullt liv.
 • Handler i stor grad om å ta tilbake kontrollen over livet sitt, håndtere og leve med ulike livsutfordringer knyttet til de psykiske problemene og kunne oppleve tilhørighet i lokalmiljøet sitt.
 • Det viktigste er å leve et godt liv på tross av følelsesmessige og sosiale problemer.

KILDE: HiBu

Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) på Psykiskhelsearbeid.no.

Senter for psykisk helse og rus er et av fire forskningssentre ved Fakultet for helsevitenskap ved HBV.

De ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

 • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
 • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
 • Familie og nettverksperspektiv
 • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
 • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

recovery rusproblem.og.psykisk.lidelse inkludering aktivitet.og.fritid pågående.forskningsprosjekter england

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen