Legg til rette for fellesskap og samfunnsdeltakelse

Legg til rette for fellesskap og samfunnsdeltakelse

Inkludering / Publisert: 02. september 2021.   Endret: 12. januar 2022

Mennesket er et grunnleggende sosialt vesen som trenger kontakt og samvær med andre. Gjennom relasjoner til våre medmennesker får vi bekreftelse på oss selv og utvikler oss.

omsorg

AKTUELT: Å kartlegge brukerens sosiale nettverk er en viktig del av det sosiale integrasjonsarbeidet. I nettverket kan det finnes uutnyttede ressurser som kan bidra med hjelp, støtte og raskere tilfriskning. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Å kartlegge br...
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Aktuelt

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid temahefter inkludering aktivitet.og.fritid rusproblem.og.psykisk.lidelse brukerplan kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen