Jobbet konkret mot politikere og ledere for å få til fast drift av Housing First

Jobbet konkret mot politikere og ledere for å få til fast drift av Housing First

Praksiseksempel / Publisert: 12. januar 2022.   Endret: 18. januar 2024

– Vi var bevisste på å informere ledere og politikere om hva modellen hadde ført til i Moss. Vi viste frem tall, fortalte om erfaringene. Det var mye positivt å si.

hf moss

AKTUELT: – Brukergruppen er der, uansett hvordan vi vrir og vender på det. Å hjelpe koster penger, enten man velger det ene eller det andre. Housing First er evidensbasert, man vet at det virker. Det gir brukerne en helt annen livskvalitet og klare rammer for hvordan man kan jobbe, sier Janne Runhovde, Bjørn Tore Utne og Terje Heintz i Housing First, Moss. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Brukergruppen er d...
Råd for en god implementering

Roald Engman, pensjonist og konsulent, var med på å etablere både ACT og Housing First i Mosseregionen. Her er hans råd til kommuner som skal implementere Housing First.

  1. Kartlegg behov.
  2. Vær grundig i rekrutteringen av ansatte. Ikke alle egner seg til denne typen arbeid.
  3. Prioriter opplæring og veiledning høyt. Særlig når det gjelder teamarbeid og recovery.
  4. Fokuser på at teamarbeid er noe annet enn samarbeid. Når en jobber i team, sitter alle rundt bordet med et felles arbeid man har ansvar for å følge opp.
  5. Gå gjennom og evaluer brukerne regelmessig. Her kan man bruke rutiner/struktur og erfaring fra ACT.
  6. Evaluer og mål troskap til modellen (fidelity) regelmessig.
  7. Ha klare samarbeidsavtaler både internt (for eksempel med rus og psykisk helse), eksternt (for eksempel med spesialisthelsetjeneste og politi) og med frivillige organisasjoner.
  8. Ansett en teamarbeider med brukererfaring.
  9. Knytt Housing First organisatorisk til det boligsosiale arbeidet i kommunen.
Roald Engman. (Foto: Privat)
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Mer om temaheftet

Mer om

housing.first boligsosialt.arbeid bolig implementering act-.og.fact-team rus.og.psykisk.helse praksiseksempler moss østfold nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen