Forebygger selvmord, gir folk verdighet og stødig grunn

Forebygger selvmord, gir folk verdighet og stødig grunn

Praksiseksempel / Publisert: 17. februar 2022.   Endret: 18. januar 2024

Forandringene er mange, forteller folka rundt HF-teamet i Lindesnes. Husleie betales til rett tid, hjemmene tas vare på. Man ser færre akuttinnleggelser i psykiatrien, folk får et mer verdig liv og samfunnet sparer penger.

Ann-Cathrin og Kristen

AKTUELT: – Housing First har hatt veldig mange gode effekter her i kommunen, sier Ann-Cathrin Vrå Jakobsen, miljøterapeut i Housing First Lindesnes, og Kristen Berge, leder for boligkontoret i Lindesnes. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Housing First har ...
Housing First Lindesnes
 • Har tre fast ansatte. De jobber deltid i HF og deltid i annen oppfølgingstjeneste.
 • Har ca. 23 brukere.
 • Viktige samarbeidspartnere: boligkontor, NAV, spesialisthelsetjenesten, fastleger, legevakt, Fyrlyset og politiet
 • Prosjekt fra 2014 til 2016, ordinær drift fra 2016.
Åtte gode råd for deg som jobber i Housing First-team
 1. Spør brukerne, og lytt. Hva er viktig for dem, og hvor vil de bo?
 2. Bosett dem spredt. I en kommune som vår ser vi at det fungerer best for mange av brukerne å bosettes i små eneboliger.
 3. Boligene bør ha god standard ved innflytting.
 4. Bruk heller litt tid på å finne den riktige boligen enn å bosette raskt og feil.
 5. Vær bevisst på å bruke den spesielle muligheten til å bygge relasjon og tillit, som HF-metoden gir.
 6. Ha is i magen. Ting tar tid.
 7. Ikke legg lista for høyt, utdanning, jobb og aktiv fritid er ikke målet for alle. Jobb sammen med brukerne, ikke for dem eller foran dem.
 8. Å bistå personer i deres individuelle recovery-prosesser krever en ærlig og god dialog.
 • KILDE: Housing First-teamet i Lindesnes
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Mer om temaheftet

Mer om

boligsosialt.arbeid bolig housing.first temahefte praksiseksempler selvmordsforebygging selvmord recovery relasjon erfaringskonsulenter lindesnes agder nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen