– På vårt bo- og lavterskelsenter handler det ikke om brukerne og de ansatte. Men om oss.

– På vårt bo- og lavterskelsenter handler det ikke om brukerne og de ansatte. Men om oss.

Praksiseksempel / Publisert: 04. juli 2022.   Endret: 03. januar 2024

Ved Montenegro i Hammerfest jobber man for å fjerne stigma og å hjelpe brukerne med å nå målene de setter seg.

montenegro2

AKTUELT: – Det er et fjell her som heter Montenegro, en jazzfestival og ei fjellhytte. Vi ville fjerne stigmaet og det dårlige ryktet som var knyttet til tilbudet kommunen hadde for unge rusmisbrukere før. Derfor valgte vi et navn som vekker positive assosiasjoner, forteller Ingunn Mathisen, virksomhetsleder på Montenegro. T.v.: Alexander Berge. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Det er et fjell he...
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Mer om temaheftet
Fakta om Montenegro

Mål

 • Brukere skal bli møtt med empati, respekt og medfølelse. De skal blir sett og hørt og få erfare recovery – selvbestemmelse – brukermedvirkning.
 • De skal få gjenopprette egne evner til å ta ansvar og styring over eget liv. De skal få utvikle autonomi, integritet, selvledelse.

Boligdel

 • Disponerer fem omsorgsleiligheter og en overgangsleilighet
 • Nye, moderne døgnbemannede boliger
 • Beboerne i dag er fra 23 til 54 år

Lavterskeltilbudet

 • Benyttes av ca.15 personer med rusproblemer
Gode råd for et vellykket botilbud
 • Ansett folk som er personlig egnet og har god kompetanse.
 • Et samkjørt personale, med ulik kompetanse, er viktig.
 • Ikke etabler for store boenheter.
 • Unngå å flytte alle leietakere inn på samme tid.
 • Ta opp problemer etter hvert som de oppstår.
 • Vær bevisst på at pasienter med ROP-diagnose ofte har somatiske plager.
 • Sørg for at dere har god kjennskap til beboernes utfordringer.
 • Lederen må være til stede, for stedet.
 • Leietakerne kan selv være med på å utarbeide husreglene.
 • Brudd på husregler må få en konsekvens.
 • Ærlig, enkel og direkte kommunikasjon er viktig

KILDE: Ingunn Mathisen, virksomhetsleder på Montenegro

Mer om

boligsosialt.arbeid bolig rus.og.psykisk.helse aktivitet.og.fritid praksiseksempler hammerfest finnmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen