Vi trenger differensierte bo- og tjenestetilbud

Vi trenger differensierte bo- og tjenestetilbud

Tips og råd / Publisert: 19. november 2021.   Endret: 19. november 2021

Alle mennesker, uansett behov for hjelp, trenger en bolig som kan gi dem utgangspunkt for et godt og meningsfullt liv.

by

AKTUELT: Det er med årene utviklet en rekke forskjellige boformer i kommunal regi for personer med rus- og/eller psykiske problemer. Graden av tilretteleggelse og oppfølging varierer mye avhengig de individuelle hjelpebehovene.(Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Det er med åre...
Gode råd
  • Sørg for en grundig kartlegging av den enkeltes ønsker og behov.
  • Ingen boform passer alle – tenk mangfold!
  • Samarbeid med nabokommunen(e) dersom det er nødvendig.
Artikkelen er hentet fra NAPHAs temahefte: Et sted å bo - med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid.
Mer om temaheftet

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid rus.og.psykisk.helse aktivitet.og.fritid inkludering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen