Lillehammer kommune begynner med Housing First for å hjelpe bostedsløse

Lillehammer kommune begynner med Housing First for å hjelpe bostedsløse

Praksiseksempel / Publisert: 29. september 2023.   Endret: 28. november 2023

Flere lillehamringer med usikker bosituasjon, og plager innen psykisk helse og rus skal nå få et trygt sted å bo.

 

lillehammer hf

AKTUELT: – Vi håper at bruk av modellen vil føre til at brukere opplever mindre negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer, sier Ragnhild Bakken, rådgiver i fag og utviklingsavdelingen i sektor Helse og velferd i Lillehammer kommune. (nr. 3 f.v.). F.v.: Britt Julie Bjørkeli (boligkoordinator i tildelingsenheten i Lillehammer kommune) Petter Dahle (faglig rådgiver i NAPHA), Randi Bakken, Gunn Kristin Leine (avdelingsleder for oppfølgingsteamet i tjenesteområde psykisk helse og rus, Lillehammer kommune). FOTO: Privat

AKTUELT: – Vi håpe...

Mer om

housing.first bolig rusproblem.og.psykisk.lidelse rask.psykisk.helsehjelp act-.og.fact-team nyheter lillehammer innlandet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen