Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei

Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei

Publisert: 19. november 2015.   Endret: 03. oktober 2016

Da Ph-D-studenten Ingrid Følling intervjuet deltakere i frisklivssentraler, forventet hun at de hadde klare mål. I stedet hang de fast i tunge, tøffe historier.

ingridfølling2 (1021 x 735)

KAN ENDRE PRAKSIS: Funnene til Ingrid Følling kan endre helsepersonells måte å opptre på. Når man skal jobbe med livsstilsendringsprosesser er følelsene kanskje det primære. (Foto: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

KAN ENDRE PRAKSIS: Funnene ti...
Ingrid Følling
  • PhD-student, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • Presenterte prosjektet «Gamle vaner er vonde å vende. Spesielt når emosjonell bagasje er barrierer for livsstilsendring» på den nasjonale folkehelsekonferansen "Friskliv, Læring, Mestring - med brukerne i sentrum" som foregår i Oslo i disse dager.

 

Friskliv, læring og mestring - med brukerne i sentrum
  • Nasjonal konferanse, forgår i Oslo, 18.11- 20.11
  • Hovedtemaer: Samhandling om forebyggende og helsefremmende arbeid og brukermedvirkning
  • Arrangører: Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Mer om

aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet helsefremming.og.forebygging folkehelse nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen