Nytt fagutviklingsprosjekt: Yoga hjelper i avrusning

Nytt fagutviklingsprosjekt: Yoga hjelper i avrusning

Fagutvikling / Publisert: 11. juni 2018.   Endret: 12. juni 2018

Yoga kan hjelpe mot psykiske plager og/eller rusproblematikk. Et fagutviklingsprosjekt ved Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken, har vist så gode resultater at det blir et fast tilbud.

29972796 yoga

YOGA GIR INDRE RO OG FOKUS: Spørreundersøkelsen i prosjektet viser at hele 92 prosent av pasientene følte en større indre ro etter yogatimene. 70 prosent følte seg mer fokusert. (Ill.foto: www.colourbox.com)

YOGA GIR INDRE RO OG FOKUS: S...
Om yogatilbudet ved Vestre Viken HF, Avdeling for rus og avhengighet (ARA), seksjon for avgiftning og utredning Bærum (Sau-B)
  • Prosjektet ble igangsatt i august 2017. Avsluttes i juni 2018, og videreføres da til ordinær drift.
  • Man benytter en innleid yogainstruktør fra stiftelsen Yoga for livet.
  • Denne instruktøren har utviklet et yogaprogram spesielt tilpasset pasienter i en avrusingssituasjon.
  • Han instruerer pasientene to ganger i uka med yoga i 75-90 minutter.
  • Pasientenes tilbakemeldinger har blitt brukt til å justere øvelsene etter deres ønsker og behov.
  • I timene vektlegges det å gi mange positive bekreftelser, for å fremme en mestringsfølelse
  • Puste- og avslapningsøvelser har en sentral plass i yogaprogrammet. Hensikten er at pasientene skal bli mer avslappet, både fysisk og mentalt.

Mer om

nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen