Geirs sju grep for å takle tilværelsen som eneste psykisk helsearbeider i en liten kommune

Geirs sju grep for å takle tilværelsen som eneste psykisk helsearbeider i en liten kommune

Praksiseksempel / Publisert: 21. oktober 2022.   Endret: 03. januar 2024

Geir Eide er eneste ansatte i den psykiske helsetjenesten i Osen kommune, der han selv bor. Nå kommer han med gode råd til andre som er i en lignende situasjon.

geir eide

BILDETEKST: Geir Eide er eneste psykisk helsearbeider i hjemkommunen Osen. Han har lært seg noen gode grep han kan ta i hverdagen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

BILDETEKST: Geir Eide er enes...
Osen kommune
 • Ligger på Trøndelagskysten.
 • Har ca. 900 innbyggere
 • Har kun en ansatt som psykisk helsearbeider i kommunen.
 • Psykisk helse- og rustjenesten er et lavterskeltilbud. Innbyggerne trenger ikke henvisning for å ta kontakt.
Geirs sju tips til andre psykisk helsearbeidere som jobber mye alene
 1. Ha en profesjonell avstand til det som skjer på jobb. Ikke la deg sluke. Aldri ha med jobbtelefonen hjem. Jeg er bevisst på at når jeg går ut døra, så har jeg fri.
 2. Vær romslig overfor deg selv på det å ta litt rare valg, som for eksempel å takke nei til en fest, om du føler det er riktig.
 3. Finn et fristed, der du kan slappe helt av.
 4. Bruk samarbeidspartnerne. De finnes i en liten kommune også. Legen og helsesykepleieren i Osen er de jeg kanskje jobber mest med.
 5. Stol på egen selvstendighet, men drøft også vanskelige saker med andre. Du har alltids folk rundt deg som kan hjelpe deg med å justere kursen.
 6. Vær bevisst på hva du vil i jobben. For meg er barn, unge og forebygging ekstra viktig.
 7. Fokuser på det du faktisk får til, ikke på alt du ikke rekker.
Setter søkelys på likeverdige tjenester i små og store kommuner
 • NAPHA, KORUS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag har for tiden et samarbeid om å belyse problemstillinger knyttet til tjenester i små kommuner.

Mer om

psykisk.helsearbeid små.kommuner organisering.av.tjenester barn.og.unge folkehelse flyktninger eldre.og.psykisk.helse rus.og.psykisk.helse interkommunalt.samarbeid praksiseksempler osen trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen