-Den nye folkehelsemeldingen kan endre måten en driver psykisk helsearbeid på

-Den nye folkehelsemeldingen kan endre måten en driver psykisk helsearbeid på

Folkehelse / Publisert: 06. februar 2020

Meldingen har fokus på lokalsamfunn, deltakelse og samskaping. Dette kan sprenge diskursen om hvilke virkemidler psykisk helsearbeidere har til rådighet i sitt arbeid.

35381212

AKTUELT: -Dette handler om å bringe psykisk helse lenger opp på den politiske agendaen og i samfunnsutviklingen, samt om å mobilisere ressursene som finnes i folk, mellom folk, og mellom aktører og organisasjoner og tjenester i samfunnet. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: -Dette handler om &a...

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging samskaping inkludering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen