-Mindre vafler og mer fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

-Mindre vafler og mer fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Publisert: 22. februar 2016.   Endret: 03. oktober 2016

-Jeg trodde treningssentre spiste små barn til frokost. Men nå vet jeg at man blir sterkere og gladere av å trene på et slikt sted, sier Yngvild Paulsen Stokke.

gjøvik trening

STOR EFFEKT: Yngvild Paulsen Stokke og Marianne Halmstad Andersen merker at treningen gjør at de føler seg mye bedre. Treningsinstruktør Tina Løkken Molstadkroken roser innsatsen deres. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

STOR EFFEKT: Yngvild Paulsen ...
SOLVOR SANDMARK: Har tro på mer fysisk aktivitet og mindre vaffelspising i psykisk helsearbeid.(FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).
Kulturnettverket i Oppland
  • Består av ansatte fra den psykiske helsetjenesten i ti kommuner i Oppland, brukerorganisasjoner, DPS Gjøvik og Lillehammer og fra SI Reinsvoll.
  • Er delaktig i treningstilbud på treningssentra i Gjøvik, Raufoss, Hov og Lillehammer. Treningstilbudene til målgruppen består av en gratis time trening hver uke, med spinning og styrketrening.
  • Arrangerer aktivitets- og kulturtilbud til folk med rus- og psykisk lidelse i Gjøvik-Land-Toten-regionen og i Sør-Gudbrandsdal.
  • Tilbyr aktivitetsdager tilpasset årstider og lokale forhold. F.eks. arrangeres aktivitetsdag på Fastland i Gjøvik, fjelltur på Øyerfjellet, golf på Randsfjorden Golfpark og Vannsprut i Totenvika. Deltakerantallet ligger på mellom 50 og 100. Gode opplevelser, aktivitet, frisk luft og fokus på fornuftig kosthold gir mening og innhold i hverdagen.
  • Totalt trener mellom 50 og 80 brukere/ pasienter hver uke. Treningen bidrar til mye folkehelse for ei gruppe som ellers sliter med mye inaktivitet, ensomhet og symptomer.
  • Arbeidet i Kulturnettverket er interessant for forskning innen feltet psykisk helse/ fysisk aktivitet. For tiden skrives doktorgrad om emnet ved Norges Idrettshøyskole.

KILDE: kulturnettverk.no

Mer om

fysisk.aktivitet kropp.i.psykiskhelsearbeid folkehelse helsefremming.og.forebygging salutogenese recovery nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen