-Fysisk aktivitet reduserer psykiske plager, likevel ordinerer en rekke behandlere det ikke

-Fysisk aktivitet reduserer psykiske plager, likevel ordinerer en rekke behandlere det ikke

Fysisk aktivitet / Publisert: 12. februar 2018.   Endret: 13. februar 2018

- Tilrettelagt fysisk aktivitet som behandling mot psykiske plager er virksomt og ressursbesparende, og man slipper bivirkninger. Likevel unngår mange hjelpere å bruke det som del av behandlingen.

tur

AKTUELT: -Fysisk aktivitet har så mange positive gevinster som vi ikke lenger kan unnlate å benytte oss av. Det handler om recovery, nemlig å finne frem til egne mål og ressurser. Dessuten, tilrettelagt fysisk aktivitet som behandling er billig og ressursbesparende, sier Toril Moe. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Fysisk aktivitet ha...
Facebook-gruppen FYSKICK

Legger ut relevante offentlig dokumenter, aktuelle politiske kommentarer og hendelser, faglige artikler, litteratur, utdanninger, streamede arrangement/foredrag, brukerhistorier, stoff tiltenkt pårørende, tips og råd innen fysisk aktivitet, aktuelle fysiske lavterskelaktiviteter/tilbud og annet stoff administrator og den enkelte bidragsyter ønsker å publisere og dele.

 

FYSKICK - et kompetansenettverk for fagpersoner som arbeider med fysisk aktivitet innen psykisk helse og rus.

Mål:

  • Å være en arena for å utveksle kunnskap og ideer.
  • Å spre forskning om fysisk aktivitet/ trening innen psykisk helse og rus.
  • Å arbeide for at fysisk aktivitet skal bli en integrert del av behandlingsplanen.
  • Å være à jour i forhold til offentlige dokumenter innen fagområdet.
Toril Moe fra nettverket FYSKICK har fått kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid rundt fysisk aktivitet som del av behandlingen for psykiske plager. (FOTO: Privat)

Mer om

recovery folkehelse fysisk.aktivitet kropp.i.psykiskhelsearbeid behandling.i.psykisk.helsearbeid forskning helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen