Seks fylker har fått folkehelsemidler

Seks fylker har fått folkehelsemidler

Nyhet / Publisert: 13. september 2017.   Endret: 09. oktober 2017

Helsedirektoratet ønsker å styrke folkehelsearbeidet i landet, og i år er det seks fylker som har fått midler til dette: Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og de to Agder-fylkene.

16910889 sko

AKTUELT: -Program for folkehelsearbeid i kommunene har barn og unge som prioritert målgruppe, men hele befolkningen er målgruppen, sier Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: -Program for folkehe...
Fakta om folkehelseprogrammet
  • I 2017 er det bevilget 42,1 millioner kroner til den nye tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene». De fem fylkene som har fått tildelt midler er Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og Agder.
  • Helsedirektoratet inviterer alle landets fylkeskommuner til å søke om midler til utvikling av lokale tiltak for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.
  • Fylkeskommunene kan søke om å bli programfylke. De gis da det overordnede ansvaret for å samordne programarbeidet regionalt, og vil være ansvarlige for å tildele midler til tiltak i kommunene.
  • Fylkeskommunene må inngå samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.
  • Helsedirektoratet har i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet.
  • Er en tiårig satsing fra 2017–2027. Kommunene skal selv utvikle forslag til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan styrkes. Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning.
Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i avdeling levekår og helse, Helsedirektoratet.

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet barn.og.unge nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen