Gode aktivitet- og kulturopplevelser er viktig

Gode aktivitet- og kulturopplevelser er viktig

Publisert: 18. juni 2012.   Endret: 23. juni 2020

Kulturnettverket Innlandet oppsto i 2007 og har som målsetting å ivareta og utvikle kultur- og aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser.

sykkeltur
Fakta kulturnettverket
  • Nettverket er et samarbeid mellom sykehus, kommuner, DPS og brukerorganisasjoner og tilbyr ulike aktiviteter gjennom året. For eksempel innebandy, langrenn, alpin, båt/kanotur, golf, fjelltur, malekurs, teater/kino og tilbud ved ulike treningssentre. Les brosjyre her.
  • Forankring i Avdeling for Psykosebehandling og Rehabilitering på Sykehuset Innlandet - Reinsvoll, og samarbeider nært med ansatte fra ulike yrkesgrupper innen psykisk helsearbeid og kultur i 8 kommuner, 2 DPS-er og brukerorganisasjoner.
  • Ulike yrkesgrupper fra Sykehuset Innlandet Reinsvoll, DPS Gjøvik og DPS Lillehammer er representert, ansatte ved kultur- og psykiatritjeneste i kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Lillehammer, Gausdal og Øyer samt representanter fra Mental Helse. Kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og DPS Lillehammer samt to koordinatorer fra SI Reinsvoll danner regionnettverket Sør-Gudbrandsdalen.
  • I 2011 har nettverket arbeidet aktivt for å komme i gang med Kulturnettverk i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen.  
  • Les årsrapport her.

 

Leder for kulturnettverket Mona Kjelsberg
Kulturnettverket på Galdøpiggen

Mer om

aktivitet.og.fritid kunst.og.kultur fysisk.aktivitet praksiseksempler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen