Fagfeltet innenfor utendørsterapi strømmer til Norge

Fagfeltet innenfor utendørsterapi strømmer til Norge

Konferanse / Publisert: 18. mai 2022.   Endret: 18. mai 2022

«Journeying together» er tema for verdenskonferansen i utendørsterapi, som arrangeres i Kristiansand og Hovden i juni. Deltakere fra 47 land har allerede meldt sin ankomst.

furu (4014 x 2691)

AKTUELT: -Ute i verden er dette et voksende fagfelt innen psykisk helsearbeid, og det er stor mobilisering også her til lands. Flere foreninger og nettverk har blitt dannet rundt omkring i Norge i løpet av de siste årene, sier Carina Ribe Fernee, forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Ute i verden er det...
9th International Adventure Therapy Conference
  • Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF er medarrangør for 9th International Adventure Therapy Conference (9IATC). Konferansen skal foregå i Agder fra 20.- 25. juni, og er i praksis et samarrangement med 3rd Gathering for Adventure Therapy in Europe (3GATE).
  • Kristiansand Kommune, Universitetet i Agder og Blå Kors er også med i arrangementsstaben.
  • Konferansen arrangeres på oppdrag fra det internasjonale samarbeidsorganet Adventure Therapy International Committee (ATIC).

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging utendørsterapi fysisk.aktivitet nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen