Villa Walle i Bærum kommune gir personer som står utenfor arbeidslivet fellesskap og utvikling

Villa Walle i Bærum kommune gir personer som står utenfor arbeidslivet fellesskap og utvikling

Praksiseksempel / Publisert: 11. november 2022.   Endret: 03. januar 2024

-Personer som får lønn gjennom trygdeytelser skaper mange verdier i samfunnet. Jeg skulle ønske det ble mer verdsatt, forteller Marianne Bruusgaard, daglig leder i Villa Walle.

VILLA.WALLE BÆRUM KOMMUNE

AKTUELT: -Vi kan bidra til å forebygge isolasjon og ensomhet og tilby fellesskap, utvikling og innholdsrike dager, også for mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet. Det sier daglig leder i Villa Walle, Marianne Bruusgaard. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Vi kan bidra til &a...
Storkommunenettverket (STORK)
  • Består av representanter fra de 14 -15 største kommunene i landet og NAPHA
  • Forumet møtes to ganger i året for å utveksle erfaringer om hvordan de driver psykisk helsearbeid, samt få ny inspirasjon.
  • I november 2022 møttes forumet i Bærum. Representanter fra Asker, Bodø, Sandnes, Bærum, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Tromsø, Ålesund og Kristiansand deltok, i likhet med NAPHA
Tips for å skape et kommunalt kultur- og aktivitetshus for personer som står utenfor ordinær jobb
  1. Sjekk om det virkelig er behov for et nytt sted. Kanskje eksisterer det allerede tilbud som heller kan utvides, eller endres for å imøtekomme behovene.
  2. Om noe nytt skal etableres, er det viktig å sikre en forutsigbar driftsøkonomi, så man slipper å finne på prosjekter år etter år.
  3. Så ville jeg helt klart tatt en rundtur for å se og lære av ulike steder med erfaring. Da ville jeg gravd godt for ikke bare å få solskinnshistoriene, men også utfordringene og de dyrekjøpte erfaringene. Vår viktigste inspirasjonskilde var Amalie Skrams hus i Bergen. Vi fikk mye drahjelp ved å se til dem, da vi etablerte oss i 2004.
  4. Skulle jeg etablert et sted anno 2022, ville jeg hatt en bredere målgruppe. Jeg tror vi står i fare for å opprettholde stigma med å definere en gruppe som «folk med psykiske helseplager». Jeg tror det er mange som kunne hatt nytte av Villa Walle og liknende steder, men som kvier seg for å defineres innunder den paraplyen. Det kan ha med kulturforskjeller, skam og mye annet å gjøre. Folk som står utenfor arbeidslivet på grunn av fysiske helseplager står og i fare for å bli isolert og passive, men de identifiserer seg kanskje likevel ikke med målgruppa.
  5. Å skape fellesskap på tvers, hvor man beholder en romslig kultur for livets mange sider, er det viktigste tror jeg. Et sted hvor man kan oppleve trygghet og tilhørighet og hvor man kan bidra og lære nytt. Jeg tenker det er helt grunnleggende menneskelige behov.
  6. Å finne måter å bygge bro mellom de fine tilbudene som eksisterer, og menneskene som vil ha glede av det, men som kanskje ikke kommer seg ut døra, kan være like virkningsfullt som å etablere noe nytt.

KILDE: Marianne Bruusgaard

 

Mer om

lavterskeltilbud god.hjelp.i.et.brukerperspektiv recovery aktivitet.og.fritid kunst.og.kultur praksiseksempler bærum akershus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen