Gir rask hjelp mot angst og depresjon

Gir rask hjelp mot angst og depresjon

Publisert: 11. februar 2015.   Endret: 05. januar 2024

Den som banker på døra hos RPH på Frogner i Oslo må ikke vente mange dagene før han får time. De ansatte ser at terapien er virksom, og en tendens til at pasientene kommer seg raskt ut i jobb igjen.

ingunn hagen rhp frogner

AKTUELT: -Det er givende å oppleve takknemligheten til pasientene og å se de raske resultatene, sier Ingunn Hagen, fysioterapeut og kognitiv terapeut. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

 

AKTUELT: -Det er givende &ari...
Rask psykisk helsehjelp
 • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet. Tilskuddet skal bidra til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunen.
 • Et lavterskeltilbud til personer over 18 år med angst og lettere til moderate problemer med depresjon.
 • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker.
 • Skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.
 • Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for denne pasientgruppen.
 • Skal drives av tverrfaglige team.
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt.

Les mer: Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp på Frogner
 • Er en del av OSCAR, et helhetlig helsetilbud i bydelen. Foruten RPH består senteret av frisklivssentral, dagrehabilitering og demenssenter.
 • Pasientene kan få opp til 15 timer med kognitiv terapi.
Følgende kommuner har fått tilskudd
 • Orkdal
 • Kristiansund
 • Stjørdal
 • Fjell
 • Lørenskog
 • Oslo – bydel Søndre Nordstrand
 • Oslo – bydel Frogner
 • Oslo – bydel Stovner
 • Oslo – bydel gamle Oslo
 • Hurum
 • Molde
 • Modum
 • Notodden
 • Fosen DM IKS
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Stjørdal
 • Nesodden

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid arbeid.og.psykisk.helse god.hjelp.i.et.brukerperspektiv rask.psykisk.helsehjelp praksiseksempler oslo

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen