Fastleger og psykisk helsetjeneste spiller hverandre gode i Storfjord

Fastleger og psykisk helsetjeneste spiller hverandre gode i Storfjord

Samhandling / Publisert: 26. mai 2021.   Endret: 26. mai 2021

Spesialsykepleier Ketil Slettli og fastlege Stian Andersen fra Storfjord kommune snakket om god samhandling på webinaret «Bedre i lag - Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv» i går.

storfjord

AKTUELT: -Det er gull verdt å møtes ofte og spille på lag, både med hverandre og med spesialisthelsetjenesten, sier spesialsykepleier Ketil Slettli og fastlege Stian Andersen. (FOTO: Privat)

AKTUELT: -Det er gull verdt &...
Webinar «Bedre i lag - Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv»
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterte kommuner og spesialisthelsetjeneste i UNN-området til digitalt lunsj-til-lunsj-seminar 25.-26. mai -21.
 • Tema: samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus.
 • Rundt 200 deltakere fulgte webinaret. Blant disse var 21 kommuner, UNN, NAV, Bikuben Brukerstyrte senter, brukerorganisasjoner, brukerutvalg, pasient- og brukerombud, fstleger, RVTS, KoRus, RKBU, Senter for Psykisk helse og rusbehandling, (SPHR).
Faste fysiske møtepunkter for psykisk helse- og rustjeneste i Storfjord:
 • Møte med fastlegene en gang i uka.
 • Flerfaglig forum med NAV, barnevern, helsestasjon ca. 1 gang i måneden, og ellers ved behov.
 • Samarbeidsmøter med lokalt NAV kontor, overordnet nivå fra fire til seks ganger i året.
 • Samarbeidsmøter/veiledning med UNN/DPS Storsteinnes 1 gang i måneden. Har ellers kontakt ellers ved behov. Ser nå på muligheten for å inkludere legetjenesten i dette.
 • Møte med tannhelsetjenesten 1 gang pr. år.
 • Faste tidspunkter for evaluering av de forskjellige samarbeidsavtalene.
 • Samarbeidsmøte Lyngsalpan vekst ca. 1 gang i mnd.
 • Samarbeidsmøte Valmuen verksted, kommunalt aktivitetssenter, ca. 1 gang i mnd.
 • Pasientrettede samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten ved behov.
 • Internt inntaksmøte ukentlig, inkl. saksbehandler.
 • Ansvarsgruppemøter internt/eksternt.

Mer om

samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv rusproblem.og.psykisk.lidelse organisering.av.tjenester troms.og.finnmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen