Bruk det grønne element mer i kommunehelsetjenesten

Bruk det grønne element mer i kommunehelsetjenesten

Publisert: 15. juni 2016.   Endret: 17. juni 2016

Å være i en hage har en helbredende kraft. Dette kan personer som jobber med psykisk helse i kommunene bruke aktivt i møtet med brukere.

gartneriet to

IKKE MYE SKAL TIL: -Bare en liten altankasse eller en bakgård der de dyrker noen planter, kan gi effekt, mener psykolog Grethe Nordhelle (t.h.) - her flankert av prosjektleder ved Gartneriet, Marianne Leisner. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

IKKE MYE SKAL TIL: -Bare en l...
Aktuelt

Grethe Nordhelle skriver i sin bok «Hagepsykologi – naturens helbredende kraft»:

Mennesket har bestandig levd nær naturen. Men i tastetrykkenes tidsalder er det stor fare for at vi fjerner oss fra naturen og en naturlig livsførsel. Både den teknologiske utviklingen, det høye tempoet og jaget etter stadig høyere materiell levestandard synes å skape mer fysisk og psykisk ubalanse for mennesker.

 

Gartneriet, Bygdø Kongsgård
  • I 2016 skal Gartneriet gjenoppstå i ny drakt, og bli et fremtidsrettet kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk der klima- og miljøhensyn står sterkt. Gartneriet åpner for offentligheten våren 2017.
  • Driften av Gartneriet skal blant annet gjøres i et tett samarbeide med Unikum og deres arbeidstreningsteam for folk som har falt ut av arbeidslivet.
  • Senteret skal inspirere og spre kunnskap om økologisk landbruk, hagebruk, dyrking og foredling av mat, samt være en levende grønn møteplass.
  • Målet med utviklingen av Gartneriet er å forsterke driften til Bygdø Kongsgård slik at gården som helhet kan fremstå som en modell for fremtidens landbruk med sterke lokale kretsløp og stor sosial kapital. 
  • Bygdø Kongsgård vil fremstå med et helhetlig driftskonsept der kretsløpene mellom dyrene, jorda, plantene og menneskene blir tydelige og sterke. Dette skal formidles gjennom kurs, seminarer, utstillinger og kafedrift på Gartneriet.
  • Landbruksdirektoratet har støttet prosjektet med midler til prosjektledelse i 2015 og 2016.

KILDE: Marianne Leisner, prosjektleder, Gartneriet

Mer om

aktivitet.og.fritid behandling.i.psykisk.helsearbeid recovery fysisk.aktivitet helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen