Psykisk helsearbeid i omskiftelige tider i Namsos

Psykisk helsearbeid i omskiftelige tider i Namsos

Praksiseksempel / Publisert: 18. november 2022.   Endret: 03. januar 2024

– En firedobling i antall henvendelser i Namsos gjør at vi må ta nye grep. Situasjonen er krevende, og jeg håper den nye opptrappingsplanen vil vise klar vei videre, sier Elin Sivertsen.

elin sivertsen og eva bjelland

AKTUELT: -Jeg håper opptrappingsplanen vil gi normer, ansvarsavklaring og øremerka midler for å styrke de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus, uavhengig av kommunestørrelse, sier Elin Sivertsen (t.h.), som er ansatt i Mestringsenheten i Namsos kommune. T.v.: psykomotorisk fysioterapeut Eva Bjelland. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Jeg håper opp...
Namsos kommune
  • Har ca.15 000 innbyggere
  • Mestringsenheten psykisk helse og rus har ca. 35 årsverk, derav ca. 20 i botiltak og 15 i poliklinisk/ oppsøkende virksomhet. Denne enheten jobber med voksne, mens Helsestasjon har familie og ungdomsteam med helsestasjon for ungdom.

Tilbud i Mestringsenheten psykisk helse og rus:

  • To botiltak, inkludert kommunal øyeblikkelig hjelp plass for psykisk helse og rus
  • Optimisten dag og aktivitetssenter, syng deg friskere- kor, og Bra-mat kurs
  • FACT (kommunalt)
  • Kommunepsykolog
  • Kommunal poliklinikk psykisk helse og rus. Herunder psykomotorisk fysioterapi, sinnemestringsbehandling, pårørende gruppetilbud ROM (under etablering)
  • Rask psykisk helsehjelp (RPH). Herunder søvngruppebehandling STÅ OPP, depresjonsmestringskurs for eldre, Takk Bare Bra

 

Setter søkelys på likeverdige tjenester i små og store kommuner
NAPHA, KORUS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag har for tiden et samarbeid om å belyse problemstillinger knyttet til tjenester i små kommuner.

Mer om

opptrappingsplanen små.kommuner kommunale.tjenester interkommunalt.samarbeid fact pårørende eldre praksiseksempler namsos trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen