– Vi må være våkne på hva det kan gjøre med en ungdom å få en diagnose

– Vi må være våkne på hva det kan gjøre med en ungdom å få en diagnose

Publisert: 14. mars 2024.   Endret: 14. mars 2024

– De gangene det er det nødvendig å gi en ungdom en diagnose, er det viktig at det ikke blir for definerende i livet til vedkommende.

MELÅS KVITLAND

AKTUELT: -Når en ungdom får en diagnose, er det viktig å bygge opp under vedkommende sine styrker og skape trygge omgivelser, sier Maria Kristine Jose Melås-Kvitland, som er psykologspesialist ved RVTS Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i region midt. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Når en ungdom...

Mer om

psykisk.helsearbeid film barn.og.unge rvts samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen