Psykisk helse er tema på årets folkehelsekonferanse

Psykisk helse er tema på årets folkehelsekonferanse

Folkehelsekonferansen 2019 / Publisert: 02. oktober 2019.   Endret: 02. oktober 2019

Forskere på livskvalitet fra inn- og utland vil presentere funn, og man vil få innblikk i hvordan systematisk folkehelsearbeid kan gjennomføres i praksis.

folkehelse

AKTUELT: Psykisk helse og livskvalitet er tema på Folkehelsekonferansen 2019. Det er mange spennende foredragsholdere, blant annet vil det presenteres helt ferske data om befolkningens livskvalitet. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: Psykisk helse og liv...
Folkehelsekonferansen 2019
  • Arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet.
  • I 2019 arrangeres hovedkonferansen i Oslo 15. og 16. oktober i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, program Bilfritt byliv og Folkehelseinstituttet.
  • Årets tema: «Livskvalitet og psykisk helse - Nye perspektiver på folkehelse»
  • Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.
AKTUELT: Psykisk helse og livskvalitet er tema på årets folkehelsekonferanse. Ragnhild Storstein Spilker, leder av programkomitéen, gleder seg til den starter. (FOTO: Ram Gupta)

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging inkludering barn.og.unge kunst.og.kultur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen