Heidi tar fatt som erfaringskonsulent med pårørendeerfaring i Hemsedal

Heidi tar fatt som erfaringskonsulent med pårørendeerfaring i Hemsedal

Praksiseksempel / Publisert: 20. november 2023.   Endret: 03. januar 2024

– Jeg har lang erfaring som pårørende til personer som sliter med psykisk helse og rus, og har lært noen grep. Over tid har jeg kjent på et behov for å hjelpe andre og ble utrolig glad da jeg fikk tilslag på denne jobben.

Heidi

AKTUELT: – Jeg tok noen runder, både med mannen og datteren min, som begge mente jeg skulle søke. Nå er jeg godt i gang med å planlegge gruppetilbud for pårørende, sier Heidi Østlie, erfaringskonsulent i Hemsedal kommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Jeg tok noen ...
Aktuelt
  • Hemsedal kommune har ansatt en erfaringskonsulent med pårørendeerfaring, for blant annet å bistå med et gruppetilbud som er rettet mot pårørende til personer som sliter med psykisk helse og rusproblematikk. 
Hemsedal kommune
  • 2645 innbyggere
  • Har implementert helsefremmende, forebyggende arbeid og folkehelse inn i psykisk helse- og rustjenesten, gjennom en ny organisering: Kommunale helsetjenester innenfor frisklivsentralen, psykisk helse og rus, er samlokalisert med ikke lovpålagte tjenester som frivilligsentralen og utstyrssentralen (BUA).
  • I helsehuset er det totalt 10 årsverk og flere ressurser som er prosjektfinansiert. Ressursene er fordelt inn i ulike ansvarsområder med ulike arbeidsoppgaver, men kan bistå hverandre på tvers av områder der det er behov for det.
Heidis tips til pårørende til personer som sliter med rus og psykisk helse
  1. Ikke vær redd for å snakke om hvordan du har det. Du er ikke alene.
  2. Det kan være lett å kjenne på skam og skyld og følelsen av å ikke strekke til. Men det er ikke du som skal fikse problemet deres. Ansvarliggjør den som sliter.
  3. Tør å åpne deg opp og erkjenne det som er utfordrende. Samtidig, prøv å innta en aksepterende holdning.
  4. Tør å løsrive deg. Jobb mot å oppnå en sunn objektivitet.
  5. Lær deg nye strategier, som å sette sunne grenser og å være tydelig.
  6. Delta i pårørendegrupper eller møter der du kan møte likesinnede. Utveksle erfaringer, snakk om følelser som skam og skyld. Motiver også til samhold og sosial kontakt.

 

Mer om

brukermedvirkning.når.tjenester.utformes brukermedvirkning erfaringskompetanse pårørende pårørendekunnskap hemsedal rusproblem.og.psykisk.lidelse praksiseksempler buskerud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen