Nytt FACT-team på gang i Nordland

Nytt FACT-team på gang i Nordland

FACT / Publisert: 13. februar 2019.   Endret: 18. januar 2024

-Vi ser at vi må være tålmodig. Med disse brukerne tar ting tid, sier Ane-Martha Tamnes Hansgård og Lill Esther Nilsen i Rana kommune.

fact rana

AKTUELT: -Brukerplan har hjulpet oss med å få en ryddig oversikt. Tallene gir oss et godt innblikk i hvor stort rusfeltet er. Før vi begynte med brukerplan, var vi usikker på tallene, sier Hansgård og Nilsen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Brukerplan har hjul...
Fem råd til kommuner som vil starte med FACT
  • Ha is i magen: Å etablere FACT-team der det ikke fins fra før, er nybrottsarbeid. Vær tålmodig. Alt kommer ikke på plass med en gang.
  • Rekrutter fleksible medarbeidere: De som skal jobbe i FACT-team må like å ha på seg uteskoene og jobbe ad hoc. Kriser kan oppstå. Og da må man ut.
  • Dere må tåle å stå i en del kaos i oppstartfasen: Dette gjelder både når det gjelder å få på plass selve teamet, og i forhold til brukerne. Det er mye og mangt rundt de dårligste brukerne. Uforutsigbarhet og utfordringer.
  • Jobb godt med samarbeidsavtalen som skal på plass mellom to atskilte system; kommune og spesialisthelsetjeneste. Ha tanke både for det langsiktige og det som skal skje om kort tid. Avtalen må tilpasses lokale forhold.
  • Etabler et godt samarbeid med andre aktører: Politiet, Housing First, LAR. Lavterskeltilbud i kommunen, fastlegene og Frelsesarmeen er eksempler på gode hjelpere.

KILDE: Rana kommune

Hva er ACT og FACT
  • I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg.
  • Dette er tverrfaglige team som retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.
  • Forskning på ACT har vist at denne måten å organisere tjenestene på er ønsket av målgruppen.
  • ACT- og FACT-team retter seg mot de som har utfordringer knyttet til å nyttiggjøre seg eksisterende tjenester, eller som ikke ser eget behov for hjelp.

Les mer på napha.no

 

Mer om

nyhet fact nordland rusproblem.og.psykisk.lidelse praksiseksempler act-.og.fact-team nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen