SANKS er der for pasientene og kommunehelsetjenesten

SANKS er der for pasientene og kommunehelsetjenesten

Forskning og utvikling / Publisert: 31. august 2016.   Endret: 01. november 2016

Samer er det over hele Norge, men mange holder sin bakgrunn for seg selv. Får de egentlig den helsehjelpen de behøver?

sanks

MANGELFULL KUNNSKAP: -Det er viktig at helsearbeidere har kultursensitivitet i møte med samiske pasienter, sier Frøydis Nystad Nilsen og Ellen Ingrid Eira fra SANKS og Finnmarksklinikken. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

MANGELFULL KUNNSKAP: -Det er ...
Renate Simonsen, sosialantropolog og FoU- rådgiver ved SANKS.
SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus
 • Har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
 • Har nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset.
 • Har som oppgaver å videreutvikle kliniske tjenester, fremme og drive forskning og utviklingsarbeid, tilby undervisning og veiledning, tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering.
SANKS ulike enheter:

Forskning og utvikling (FoU): Arbeider for å sikre likeverdige tjenester og god tilgjengelighet for alle grupper samiske brukere innenfor det psykiske helsevernet i Norge.

Nasjonalt team: SANKS ønsker nærhet til sine brukere der de befinner seg og har utekontorer i Tysfjord, Bodø, Snåsa og Oslo.

Psykisk helsevern og rus - barn og unge:

 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
 • Familieenhet
 • Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA)
 • Samisk ungdomspsykiatrisk team PUT / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB

Psykisk helsevern og rus - voksne:

 • Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)
 • Akutteam
 • Døgnenhet
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Finnmarksklinikken

Mer om

minoriteter behandling.i.psykisk.helsearbeid relasjon reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen