Utmarksterapi for samiske familier

Utmarksterapi for samiske familier

Publisert: 12. august 2014.   Endret: 05. januar 2024

Meahcceterapiija er navnet på et tilbud og en terapiform spesielt tilpasset familier med samisk kulturbakgrunn. Familiene får styrket sin identitets- og mestringsfølelse gjennom å oppleve naturen sammen.

Meahcceterapiija - Samisk familieterapi i utmark

SAMTALEN RUNDT BÅLET: Det kan være lettere å være åpen om tabubelagte emner i en uformell setting rundt bålet enn på terapeutens kontor.

SAMTALEN RUNDT BÅLET: D...
Samer
  • Urbefolkningsgruppe i Norge, Sverige, Finnland og Russland
  • Tradisjonelt næringsgrunnlag har vært reindrift, jakt og fangst
  • Ca. 40 000 samer bor i Norge.
  • Samene har eget språk (sørsamisk og nordsamisk), nasjonaldag, nasjonalsang og flagg

 

 

SANKS (Samisk Nasjonalt Kompetansesenter)

SANKS visjon er å utvikle et godt psykisk helsevern for den samiske befolkningen i Norge

  • Kompetansesenteret har distriktspsykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark og nasjonale kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen.

Mer om

minoriteter relasjon praksiseksempler spesialisthelsestjenesten finnmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen