På sporet av et normalt liv

På sporet av et normalt liv

Publisert: 22. mai 2015.   Endret: 18. januar 2024

-Jeg har levd veldig uvanlig og misbrukt rus, men nå er jeg på vei mot noe bedre, sier Ragnar Foss (30) fra Molde. Gjennom IPS har han fått seg jobb på Dekkservice AS.

ips molde

 ET STORT KICK: Å hjelpe folk inn i ordinær jobb er et kick av dimensjoner, sier jobbspesialist Nils Jørgensen (t.h.) Her sammen med Ragnar Foss (i midten) og Anita Johnsen (t.v.). (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.)

 ET STORT KICK: Å ...
Individuell jobbstøtte (IPS)
  • Målgruppe: Mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og eventuelt rusmiddelproblematikk, som ønsker å komme ut i ordinært arbeid. 
  • Systematisk oppfølgingsmetode med en standardisert og manualbasert metodikk. Fokuserer på å hjelpe mennesker ut i ordinært, lønnet arbeid fremfor lengre avklaring og kvalifisering i for eksempel skjermede tiltak, før inntreden i arbeidslivet. Modellen legger opp til en formalisert og integrert samhandling mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og NAV.
  • I 2011 tildelte Helsedirektoratet stimuleringsmidler til 17 IPS-inspirerte samarbeidsprosjekter i kommuner fordelt over hele landet. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeider om åtte piloter for å prøve ut metoden i Norge i sin rendyrkede form. Pilotene startet opp i 2013, og forskes på av Uni Helse i Bergen. Resultatene ventes i 2016.    

Kilde: NAV

IPS Molde
  • Kom inn i prosjektet november 2012 med midler til en jobbspesialist. Har foreløpig midler ut 2015.
  • Har i løpet av siste halvåret i 2014 økt til fire jobbspesialister.
  • Arbeidstakerne blir henvist inn i prosjektet fra fire avdelinger ved Knausen DPS i Molde.
  • Jobbspesialistene har møter med Knausen DPS ukentlig eller hver 14. dag.
  • Legger stor vekt på å pleie kontakt med ulike bedrifter/ arbeidsgivere.

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips) nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen