Bli med og lær om utendørsterapi innunder høye fjell i august

Bli med og lær om utendørsterapi innunder høye fjell i august

Konferanse / Publisert: 10. juni 2024.   Endret: 10. juni 2024

Campkonferansen «Naturen som medspiller for god psykisk helse» foregår i Sylane i august. – En fin anledning til å få ny lærdom og bygge nettverk, sier faglig rådgiver i NAPHA, Trond Asmussen.

trond asmussen

AKTUELT: – Med dette samarbeidet kan vi bedre folkehelsa for grupper som har utfordringer med psykisk helse og rus, og som trenger en grad av tilrettelegging, for å benytte sentrale folkehelsesatsninger som Friluftslivets år 2025 og ABC for god psykisk helse, sier faglig rådgiver i NAPHA, Trond Asmussen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA) 

AKTUELT: – Med dette sam...
NFUT, Norsk Forening for utendørsterapi

Foreningen er frivillig og allmennyttig og har følgende formål:

  • Utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, Norden og internasjonalt gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. 
  • Støtte utbredelsen av utendørsterapi innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. 
  • Bidra som paraplyorganisasjon til å etablere et bredt tverrfaglig samarbeid innen utendørsterapi, og til kompetanseutvikling for interesserte, enkeltpersoner og organisasjoner. 

Mer om

utendørsterapi fysisk.aktivitet inkludering spesialisthelsetjenesten psykisk.helsearbeid folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen