Nyttig for storkommunene å møtes

Nyttig for storkommunene å møtes

Nyhet / Publisert: 02. mai 2017.   Endret: 02. mai 2017

Lavterskeltilbud var tema da STORK nylig møttes for å dele erfaringer om å skape gode psykiske helsetjenester i Norges største kommuner.

stork

VETERAN OG NYKOMMER: Trine Hoff fra Asker kommune har vært med i storkommunenettverket i 18 år, Anders Tangen fra Fredrikstad kommune i tre. Begge drar stor nytte av å dele erfaringer med andre. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning, NAPHA)

VETERAN OG NYKOMMER: Trine Ho...
STORK, storkommunenettverket
  • Et interkommunalt forum innen psykisk helsearbeid der deltakerne er faglige og administrative ledere i de største kommunene i landet.
  • Målet er å utveksle erfaring, dele kunnskap og diskutere felles utfordringer knyttet til rus- og psykisk helsearbeid.
  • Har samlinger to ganger i året.
  • Det er et forpliktende samarbeid mellom NAPHA og deltakerkommunene om planlegging og gjennomføring av samlingene

 

Aktuelt fra siste STORK-samling
  • Stavanger, Tromsø, Fredrikstad, Sandnes, Tønsberg, Ålesund, Drammen, Trondheim, Kristiansand, Bergen, Asker, Bydel Gamle Oslo, samt NAPHA var til stede. Bærum, Bodø og Bydel Alna i Oslo hadde meldt frafall.
  • Tema var lavterskeltiltak.
  • Fra programmet: Kommunene drøftet lavterskeltiltak og orienterte om Frisklivssentral-satsinger. Fylkesmannen i Oslo og Akershus orienterte om arbeid med psykisk helse og rusarbeid i Oslo, sett fra Fylkesmannens ståsted. Innlegg fra Ung Arena Oslo. Innlegg om pakkeforløp, ved Helsedirektoratet. Innlegg om RPH, ett av Helsedirektoratet, ett annet fra Bydel Gamle Oslo. Statusoppdatering om KAD-plasser innen psykisk helse og rus.

Mer om

organisering.av.tjenester kompetanseutvikling lavterskeltilbud samhandling nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen