Golf for den psykiske helsa

Golf for den psykiske helsa

Publisert: 19. november 2015.   Endret: 11. september 2016

Golfklubber over hele landet har aktivitetstilbud for mennesker som sliter med psykiske eller andre helseplager. Nå ønsker Golf- Grønn Glede mer samarbeid med frisklivssentralene.

golf grønn glede

- GOLF GJØR FOLK GLADE: Svein Einarsbøl, mellomleder i helse og omsorg, Asker kommune og Lise Bjørnstad, spesialrådgiver i Norges Golfforbund, ser at mange som sliter med psykiske lidelser eller rusproblemer får det bedre av å spille golf. (Foto: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

- GOLF GJØR FOLK GLADE...
Friskliv, læring og mestring - med brukerne i sentrum
  • Nasjonal konferanse, forgår i Oslo, 18.11- 20.11
  • Hovedtemaer: Samhandling om forebyggende og helsefremmende arbeid og brukermedvirkning
  • Arrangører: Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
Golf - Grønn Glede
  • Et tilrettelagt golftilbud. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.
  • Et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med Mental Helse, Diabetesforbundet, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Kreftforeningen og Codan Forsikring/ Lyberg & Partnere.

Mer om

nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse fysisk.aktivitet helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen