-Vi når dem som ikke har oppsøkt hjelp tidligere

-Vi når dem som ikke har oppsøkt hjelp tidligere

Rask psykisk helsehjelp / Publisert: 16. mai 2017.   Endret: 16. mai 2017

Bydel Gamle Oslo begynte med Rask Psykisk Helsehjelp sensommeren 2015. Erfaringene viser at deltakerne får en vesentlig nedgang i symptomtrykk.

2456523 ung

RPH Gamle Oslo samarbeider med lavterskeltilbudet Ung Arena. Det gjør at man kan nå ungdommer ned til 16 år. (Ill.foto: www.colourbox.com)

RPH Gamle Oslo samarbeider me...
Rask psykisk Helsehjelp Gamle Oslo i 2016:
  • Fikk 304 henvendelser, 217 fikk tilbud
  • Gjennomsnittlig ventetid: Seks dager
  • 65 personer gjennomførte introkurs
  • Mye bruk av selvhjelpsmateriell
  • Resultat: Personer med depresjon hadde et gjennomsnittlig symptomtrykk på 13, 5 ved oppstart. Det var nede på 8, 6 ved utskrivelse. De som hadde angst hadde et symptomtrykk på 11, 1 ved oppstarten, og på 6,8 ved utskrivelsen.
RPH-teamet i Bydel Gamle Oslo: F.v.: Sigrid Ramdal (psykolog), Josephine Simiyu (spesialsykepleier), Kurt Olsen (prosjektkoordinator RPH/spesialergoterapeut) og Inkeri Solhaug (spesialsykepleier). (FOTO: Stian Løvsett)

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp organisering.av.tjenester verktøy barn.og.unge lavterskeltilbud helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen