Nytt nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer

Nytt nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer

Nyhet / Publisert: 02. mai 2017.   Endret: 02. mai 2017

Psykisk helse er tema på den aller første samlingen for folkehelsekoordinatorer i Norge, som skal skje i Kristiansand i neste uke. Fokuset er særlig rettet mot barn og unge.

14170895 ung

-Siden god helse skapes andre steder enn i helsesektoren, må folkehelsekoordinatoren samarbeide med mange ulike aktører, sier leder i Sunne kommuner, Ingvild Little. (Ill.foto: www.colourbox.com)

-Siden god helse skapes andre...
Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer.
  • Sunne kommuner har fått støtte fra Helsedirektoratet til å etablere et nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer.
  • Forumet blir Norges første møteplass for alle landets folkehelsekoordinatorer, og arrangeres for første gang i Kristiansand 9. mai.
  • Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer skal understøtte kommunenes folkehelseansvar, og være en arena for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og inspirasjon for mennesker som koordinerer og forvalter dette ansvaret. 
Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.
Sunne kommuner
  • Sunne kommuner er WHOs norske Healthy Cities-nettverk, og jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn som er gode, sunne og trygge å leve i.

Les mer: www.sunnekommuner.no

Mer om

nyheter helsefremming.og.forebygging folkehelse barn.og.unge organisering.av.tjenester psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen