NAPHA-rådgiver har skrevet artikkel i European Journal of Homelessness

NAPHA-rådgiver har skrevet artikkel i European Journal of Homelessness

Nyhet / Publisert: 19. mars 2019

Housing First Bergen skårer høyt i måling på troskap til modellen Housing First. Nå er resultatet publisert internasjonalt tidsskrift.

anne b

AKTUELT: -Vi ser ar at brukere i Housing First prosjekter som har høy troskap til modellen, lettere blir boende i boligene sine enn andre. De får også en bedre recovery-prosess, sier Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth, faglig rådgiver i NAPHA. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Vi ser ar at bruker...
Housing First
  • Modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer.
  • Bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.
  • Modellen kommer opprinnelig fra USA og har etter hvert spredd seg til mange land i Europa og andre deler av verden.
  • Housing First har blitt prøvd ut med gode resultater i mange land.
Aktuelt om fidelity (troskap til modellen)
  • En høy grad av fidelitet, eller «troskap» til modellen, er viktig for evidensbaserte metoder som Housing First. Det er utviklet en fidelitetsskala, med målinger som sier hvor nær det enkelte Housing First prosjekt er til den opprinnelige modellen.
  • Målingene gir en pekepinn på hva som gjøres bra og hva som kan forbedres. Slike skåringer er interessante for ledere og politikere, når det gjelder evaluering av tjenester og planarbeid.

Mer om

nyheter housing.first fidelity internasjonalt.arbeid forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen