Får arbeidstrening ved Bygdø Kongsgård

Får arbeidstrening ved Bygdø Kongsgård

Publisert: 14. juni 2016.   Endret: 16. juni 2016

En allsidig hage er under oppbygning ved Gartneriet på Bygdø Kongsgård. De er her fem dager i uka for å plante, luke og vanne, arbeidssøkerne som er henvist fra NAV.

gartneriet

VISER VEI: Opplæringsansvarlig Erling Nilsen og kollega Berit Larsen i grønnsakshagen. -En viktig del av det hele er at de får ta del i hele kretsløpet. Vi ser at mange blomstrer opp av å jobbe her, sier Nilsen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

VISER VEI: Opplæringsan...
Gartneriet, Bygdø Kongsgård
  • I 2016 skal Gartneriet gjenoppstå i ny drakt, og bli et fremtidsrettet kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk der klima- og miljøhensyn står sterkt. Gartneriet åpner for offentligheten våren 2017.
  • Driften av Gartneriet skal blant annet gjøres i et tett samarbeide med Unikum og deres arbeidstreningsteam for folk som har falt ut av arbeidslivet.
  • Senteret skal inspirere og spre kunnskap om økologisk landbruk, hagebruk, dyrking og foredling av mat, samt være en levende grønn møteplass.
  • Målet med utviklingen av Gartneriet er å forsterke driften til Bygdø Kongsgård slik at gården som helhet kan fremstå som en modell for fremtidens landbruk med sterke lokale kretsløp og stor sosial kapital. 
  • Bygdø Kongsgård vil fremstå med et helhetlig driftskonsept der kretsløpene mellom dyrene, jorda, plantene og menneskene blir tydelige og sterke. Dette skal formidles gjennom kurs, seminarer, utstillinger og kafedrift på Gartneriet.
  • Landbruksdirektoratet har støttet prosjektet med midler til prosjektledelse i 2015 og 2016.

KILDE: Marianne Leisner, prosjektleder, Gartneriet

Marianne Leisner, prosjektleder for Gartneriet

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse fysisk.aktivitet aktivitet.og.fritid empowerment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen